[EB]pumpkin everywhere!

posted on 24 Oct 2012 22:07 by ext-bleach
 
 
 
 
 
สวัสดีค่ะทุกคน....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรามาแปะรายละเอียดอีเว้นท์ฮาโลวีนค่ะ!
 
 
 
 
 
 
เปลี่ยนกำหนดการนิดหน่อยจากอีเว้นท์ฮาโลวีนที่คิดว่าจะเป็นเว้นท์ใหญ่....
 
 
 
 
 
เปลี่ยนเป็นเว้นท์ย่อยแทนนะคะ!
 
 
 
 
 
 
 
 
เอาล่ะะะ คราวนี้ก็มาดูรายละเอียดกันเลยค่ะะะะ!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตามนี้เลยค่ะ!
 
 
 
 
 
**อีเว้นท์นี้เน้นเล่นใน ทวิตเตอร์ นะคะ**
 
 

 
 
 
เจอกันอีกทีกับอีเว้นท์เทศกาลคริสมาสต์นะคะทุกคน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปล.ที่เป็นเว้นท์ย่อยก็เพราะว่าเราเห็นว่าหลายๆคนยังปั่น(?)เว้นท์เก่าๆไม่เสร็จค่ะ
 
ปล.2 ขอให้ทุกคนโชคดีกับอีเว้นท์นี้นะคะ.....
 
 

EB - boss View my profile