อะแฮ่ม
 
 
 
สวัสดีหนุ่มสาวทั้งหลาย หลังจากที่กิจกร